Müügitingimused

Müügitingimused kehtivad Beautyplanet.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Sunvista OÜ (edaspidi Beautyplanet.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Beautyplanet.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

Beautyplanet.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse Beautyplanet.ee veebilehel.

Kõik Beautyplanet.ee veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Tellimuse vormistamine

Lisage soovitud tooted ostukorvi.

Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Mine kassasseˮ.

Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Esita tellimusˮ. Seejärel saabub teile arve meilile, et saaksite arve eest tasuda. Tellimuse kinnitamisel kuvatakse ekraanile tellimusarve. Arve koopia saabub koheselt ka Teie e-posti aadressile, et saaksite soovi korral selle välja trükkida ja tasuda endale sobival ajal pangaülekandega internetipangas või pangakontoris. Pangaülekandega tasumisel märkige kindlasti selgitusse tellimusarve number.Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

Beautyplanet.ee veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9:00−17:00.

Müügilepingu jõustumine

Kauba müügilepinguga kohustub BeautyPlanet.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või BaeutyPlanet.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub BeautyPlanet.ee’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.

Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist BeautyPlanet.ee pangakontole.

Tagastamisõigus

 • Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole BeautyPlanet.ee veebipoest tellimise eripära.
 • Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Tarbijal taganemise õigust kaubale, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada. Muu hulgas ei kuulu tagastamisele avatud pakendiga kosmeetikatooted ja parfüümid.
 • Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 • Kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal esitada Kauba ostust taganemise avaldus vabas vormis e-posti aadressile info@beautyplanet.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
 • Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 • BeautyPlanet.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea BeautyPlanet.ee Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Vääramatu Jõud

BeautyPlanet.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida BeautyPlanet.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete kasutamine

 • Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
 • BeautyPlanet.ee kogub Tarbija isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.
 • Töödeldavad isikuandmed on Tarbija nimi, isikukood, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja tarbimiseelistused.
 • BeautyPlanet.ee kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada BeautyPlanet.ee veebisaidil Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
 • Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 • BeautyPlanet’il on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 • Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

BeautyPlanet.ee ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Pretensioonid

 • Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Beautyplanet.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 • Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 • Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Beautyplanet.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Beautyplanet.ee.
 • Beautyplanet.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@beautyplanet.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 • Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.